Bateria Compatible IBM R61 Lenovo ThinkPad T61 T400 R400 6 Celdas - paratumac.com

Bateria Compatible IBM R61 Lenovo ThinkPad T61 T400 R400 6 Celdas

Batería IBM Thinkpad de Lenovo 

Compatible con :

Serie R400 Thinkpad ThinkPad R400 7443
ThinkPad R61 - 14,1 pulgadas de pantalla ancha 
ThinkPad R61 7732 ThinkPad R61 7733
ThinkPad R61 7734 ThinkPad R61 7735
ThinkPad R61 7736 ThinkPad R61 7737
ThinkPad R61 7738 ThinkPad R61 7742
ThinkPad R61 7743 ThinkPad R61 7744
ThinkPad R61 7751 ThinkPad R61 7753
ThinkPad R61 7754 ThinkPad R61 7755
ThinkPad R61i 7732 ThinkPad R61i 7742
T400 ThinkPad ThinkPad T400 2764
ThinkPad T400 2765 ThinkPad T400 2768
ThinkPad T400 2768-J81 ThinkPad T400 6473
ThinkPad T400 7417  
ThinkPad T61 - 14,1 pulgadas de pantalla ancha
ThinkPad T61 1959 ThinkPad T61 6377 
ThinkPad T61 6378 ThinkPad T61 6379
ThinkPad T61 6480 ThinkPad T61 6481 
ThinkPad T61 7658 ThinkPad T61 7659
ThinkPad T61 7660 ThinkPad T61 7661
ThinkPad T61 7662 ThinkPad T61 7663
ThinkPad T61 7664 ThinkPad T61 7665